Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een persoon en die hem direct of indirect kunnen identificeren. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een naam, een foto, een telefoonnummer, een bankrekeningnummer, een vingerafdruk, locatiegegevens, of zelfs een IP-adres. Het betreft niet alleen gegevens die te maken hebben met het privé-leven van personen, maar ook om gegevens die verband houden met hun professioneel leven. Het gaat echter enkel om gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren en niet om gegevens over een rechtspersoon of vereniging. De GDPR voorziet in een specifieke bescherming wanneer persoonsgegevens verwerkt worden.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant