Wat zijn mijn rechten als auteur?

Als auteur kan je genieten van zowel exploitatierechten, dit zijn je vermogensrechten als ook van de morele rechten. De auteur en zijn rechthebbenden kunnen het auteursrecht uitoefenen tot 70 jaar na het overlijden van de auteur. Als auteur kan je je vermogensrechten afstaan aan een onderneming, door je vermogensrechten te verkopen (cessie) of door te verhuren (licentie).

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant