Wat te doen bij een arbeidsongeval?

De werknemer die het slachtoffer is van een arbeidsongeval doet er goed aan het voorval onmiddellijk te melden aan zijn werkgever. Elke werkgever is wettelijk verplicht om een arbeidsongeval binnen een termijn van acht kalenderdagen, te tellen vanaf de dag na het ongeval, aan te geven bij zijn arbeidsongevallenverzekeraar. Naargelang deze laatste het ongeval erkent als arbeidsongeval zal de werknemer de geleden schade - zoals medische kosten en loonverlies - al dan niet vergoed zien. Verder kan de werknemer aangifte doen van (tijdelijke of blijvende) arbeidsongeschiktheid bij zijn ziekenfonds.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant