Wat is voltijds brugpensioen?

Het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere voltijds brugpensioen) is een werkloosheidsstatuut dat wordt toegekend aan oudere werknemers die ontslagen worden. Zij krijgen een werkloosheidsuitkering die verhoogd wordt met een aanvullende vergoeding (bedrijfstoeslag) vanwege de ex-werkgever. Of de werknemer kan genieten van het SWT hangt af van het feit of een cao hem dit recht toekent. Die cao bepaalt ook de voorwaarden waar de werknemer aan moet voldoen om te kunnen genieten van het SWT. Zo moet de werknemer onder andere aan bepaalde anciënniteits- en leeftijdsvoorwaarden vold

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant