Wat is het verschil tussen een authentieke akte en een onderhandse akte?

Een authentieke akte is een document dat door een openbaar ambtenaar (zoals een notaris of een deurwaarder) of een ministerieel officier is opgesteld en ondertekend. Hierdoor heeft een dergelijk document een heel sterke bewijswaarde, dat door andere partijen en de rechter moet worden aangenomen. De onderhandse akte daarentegen is een schriftelijk document dat door om het even wie kan worden opgesteld en dat ondertekend is door iemand die hiermee zijn verbintenis of een feit erkent. Het bindt uiteraard de persoon die ondertekend heeft, maar heeft een zwakkere bewijswaarde dan de authentieke akte. Je kan namelijk proberen om het bewijs van het tegendeel te brengen.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant