Wat is het verschil tussen de raad van bestuur en de algemene vergadering van een vennootschap?

De raad van bestuur is het voornaamste bestuursorgaan van de vennootschap. Alle handelingen die door de wet niet uitdrukkelijk voor de algemene vergadering werden voorbehouden, kunnen door de raad van bestuur worden gesteld. De raad van bestuur zorgt voor het nemen van beslissingen en de uitvoering ervan. Zij draagt ook de uiteindelijke verantwoordelijkheid. De algemene vergadering bestaat uit de aandeelhouders van de vennootschap. Dit orgaan krijgt een aantal exclusieve bevoegdheden toegekend. De belangrijkste bevoegdheden omvatten de wijziging van de statuten, de goedkeuring van de jaarrekening, het benoemen en ontslaan van bestuurders en het toekennen van een bezoldiging.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant