Wat is het portretrecht?

Iedere natuurlijke persoon heeft het recht op zijn of haar afbeelding. Dit recht impliceert dat het portret van een persoon niet mag worden gereproduceerd of aan het publiek worden tentoongesteld zonder de toestemming van de betrokkene. De rechthebbenden of nabestaanden van de natuurlijke persoon kunnen het recht nog uitoefenen 20 jaar na het overlijden van de afgebeelde persoon.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant