Wat is het overbruggingsrecht?

Onder bepaalde voorwaarden kunnen zelfstandigen die failliet werden verklaard aanspraak maken op het ‘overbruggingsrecht’. Hetzelfde geldt voor zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van een handelsvennootschap die failliet werd verklaard. De gefailleerde dient hiertoe een aanvraag in te dienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op dat van het vonnis van faillietverklaring. De gefailleerde krijgt gedurende maximum 12 maanden maandelijks een uitkering uitbetaald.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant