Wat is het herroepingsrecht?

De consument beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst op afstand/via internet zonder opgave van redenen te herroepen. De termijn van 14 dagen loopt voor verkoopsovereenkomsten vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument in het bezit komt van het goed en voor dienstenovereenkomsten vanaf de dag na sluiting van de overeenkomst. Dit kan ofwel via een aangetekend schrijven of via een eenvoudige melding. De wetgeving voorziet echter in een aantal limitatieve opgesomde uitzonderingen waarop de consument geen beroep kan doen op het herroepingsrecht.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant