Wat is het auteursrecht?

Het auteursrecht beschermt auteurs van letterkundige werken, kunstwerken en andere werken die een zekere mate van creativiteit en originaliteit vertonen. Het doel van het auteursrecht is om de economische en morele belangen te beschermen van auteurs en de creatie van auteurswerken te stimuleren. Auteursrechtelijke bescherming is exclusief, beperkt in tijd en vatbaar voor overdracht.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant