Wat is handelshuur?

De handelshuur is een bijzondere huurovereenkomst op een onroerend goed (of een gedeelte ervan) voor ambachtslieden en kleinhandelszaken. Belangrijk is dat er in het pand zelf contact is met de klanten. Als de voorwaarden voor handelshuur voldaan zijn, bestaan er allerlei rechten, maar ook specifieke verplichtingen voor de handelaar of ambachtsman. Deze rechten en plichten staan in de Handelshuurwet (Wet van 30 april 1951, opgenomen in het Burgerlijk Wetboek).

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant