Wat is een vrijwillige ontbinding van een vennootschap?

Wanneer de vennoten beslissen tot ontbinding van de vennootschap, is er sprake van een vrijwillige ontbinding. De vennoten kunnen verschillende redenen hebben om hun vennootschap te ontbinden: de economische vooruitzichten zijn weinig veelbelovend, er heerst ruzie tussen de aandeelhouders of vennoten, men wil overgaan tot een herstructurering, enz. Het is de algemene vergadering die zich, op voorstel van het bestuursorgaan, uitspreekt over een eventuele ontbinding.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant