Wat is een voorkoopclausule?

Een voorkoopclausule verplicht de aandeelhouder, die (een deel van) zijn aandelen wil overdragen, zijn aandelen eerst aan te bieden aan de personen die in de clausule worden genoemd. Die begunstigden kunnen alle aandeelhouders zijn, of slechts een aantal van hen, maar ook derden. De voorkoopclausule kan worden opgenomen in de statuten van de vennootschap, maar ook in aandeelhoudersovereenkomsten.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant