Wat is een onvervreemdbaarheidsclausule?

De onvervreemdbaarheidsclausule, ook wel de blokkeringsclausule genoemd, verbiedt aandeelhouders hun aandelen over te dragen gedurende een bepaalde termijn. Deze clausule wordt vaak gehanteerd door vennootschappen die joint-ventures aangaan. Via de onvervreemdbaarheidsclausule kunnen zij hun partner voor een zekere termijn binden aan het gezamenlijke project. Op die manier kan men voorkomen dat de aandelen tijdens het project worden overgedragen aan een concurrent of aan een insolvabele partner.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant