Wat is een ondergeschikt verband?

Er is sprake van een ‘ondergeschikt verband’ wanneer de arbeidsprestatie geleverd wordt onder het gezag van de werkgever en dit gezag een essentieel element vormt van de arbeidsovereenkomst. De werkgever moet het recht hebben de arbeid te leiden (bevelen te geven) en te controleren (toezicht te houden). Het volstaat dat de werkgever de juridische mogelijkheid heeft om gezag uit te oefenen op de arbeidsprestatie. In geval van betwisting over het bestaan van een ondergeschikt verband is het de rechter die vrij oordeelt of er daadwerkelijk een gezagsrelatie is. De rechter zal zich daarbij baseren op feitelijke elementen (strikte of eerder weinig tot geen bevelen of richtlijnen, vaste of vrije arbeidstijdregeling, vaste of vrije arbeidslocatie, etc.).

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant