Wat is een octrooi?

Via een octrooi of patent kan je jouw uitvinding beschermen. Een uitvinding is een technische oplossing voor een technisch probleem. Het moet dus een technisch karakter bezitten. De uitvinding kan slaan op een concreet product, maar ook op een werkwijze of productieproces. Verwar een octrooi of patent niet met een merk. Een merk kan geen technische oplossing beschermen, maar wel een woord of een afbeelding. Let op: niet alle technische oplossingen zijn vatbaar voor bescherming via een octrooi. Dit geldt voor ontdekkingen en natuurwetenschappelijke theorieën en wiskundige methoden, esthetische vormgevingen, stelsels, regels en methoden voor het verrichten van geestelijke arbeid, voor het spelen of voor de bedrijfsvoering, computerprogramma’s en voor presentatie van gegevens. 

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant