Wat is een gerechtelijke ontbinding van een vennootschap?

Van een gerechtelijke ontbinding is sprake wanneer de ontbinding van een vennootschap gebeurt bij vonnis van de rechtbank, hetzij op verzoek van een belanghebbende (bijvoorbeeld een aandeelhouder), hetzij op verzoek van het Openbaar Ministerie. De rechtbank kan de ontbinding van de vennootschap uitspreken om diverse redenen: het eigen vermogen is gedaald beneden het wettelijk minimumkapitaal, er heersen ernstige meningsverschillen tussen de aandeelhouders of vennoten, er is sprake van een ernstig en voortdurend misbruik van meerderheidspositie, de oprichtingsakte werd niet opgemaakt in authentieke vorm, enz. Het is ook mogelijk dat de statuten voorzien in bepaalde specifieke ontbindingsgronden.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant