Wat is een data protection officer?

Een Data Protection Officer is een natuurlijk persoon die verantwoordelijk is voor alles wat te maken heeft met het beschermen van de persoonsgegevens die door een onderneming verwerkt worden. Hij adviseert en informeert de onderneming omtrent de verplichtingen waaraan de onderneming moet voldoen om in orde te zijn met de GDPR en de andere wettelijke regelingen omtrent de bescherming van persoonsgegevens. Hij is het contactpunt van de onderneming voor vragen en antwoorden omtrent de verwerking van persoonsgegevens en dient hierop ook duidelijke en toegankelijke informatie te verstrekken.

De DPO hoeft niet een persoon te zijn intern van de onderneming, maar kan extern uitbesteed worden.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant