Wat is een curator?

De curator is een advocaat die door de rechtbank van koophandel benoemd wordt en belast wordt met de goede afhandeling van het faillissement. De curator vertegenwoordigt enerzijds de gefailleerde onderneming en anderzijds de gezamenlijke schuldeisers. De curator dient de failliete onderneming te vereffenen en de opbrengst daarvan te gebruiken om de schulden te betalen. De curator verricht deze taak onder het toezicht van de rechter-commissaris.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant