Wat is een collectieve arbeidsovereenkomst?

Een collectieve arbeidsovereenkomst of cao is een akkoord tussen één of meer representatieve vakbonden en één of meer werkgevers of werkgeversorganisaties. De overeenkomst omschrijft de rechten en plichten van werknemers en werkgevers (voornamelijk de arbeidsvoorwaarden). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen: intersectorale of interprofessionele cao’s (gesloten op nationaal niveau in de Nationale Arbeidsraad en voor verschillende sectoren), sectorale cao’s (gesloten op het niveau van de paritaire (sub)comités en voor één sector of bedrijfstak) en ondernemings- of bedrijfscao’s (gesloten op bedrijfsniveau voor de ganse onderneming, één of meerdere vestigingen of een bepaalde categorie van werknemers).

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant