Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is elk ongeval dat een werknemer overkomt tijdens en door het feit van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, en dat een letsel veroorzaakt. Ook het ongeval dat zich voordoet op het normale traject van en naar het werk, wordt als een arbeidsongeval beschouwd. Elk arbeidsongeval veronderstelt in principe een plotselinge gebeurtenis, één of meer externe oorzaken, een letsel (en dus medische kosten) en een oorzakelijk verband tussen het ongeval en het letsel.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant