Wat gebeurt er met de personeelsleden bij een faillissement?

De curator kan beslissen om een aantal personeelsleden in dienst te houden om de lopende zaken af te ronden. De loonkosten die daarvoor gemaakt worden, zullen voor alle andere schulden worden uitbetaald. In de meeste gevallen zal de curator evenwel beslissen om de lopende arbeidsovereenkomsten stop te zetten. De ontslagen werknemers hoeven in dergelijk geval geen opzegtermijn te presteren. Zij hebben wel recht op een verbrekingsvergoeding. Ook kunnen zij de betaling van achterstallig loon eisen. De ex-werknemers zijn, net als de fiscus en de RSZ, algemeen bevoorrechte schuldeisers. Toch worden zij niet als eerste uitbetaald. Het gebeurt dat de werknemers uiteindelijk slechts een deel of helemaal niks van hun geld terugzien.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant