Wat als één van de vennoten overlijdt?

In principe gaan de aandelen van de overleden vennoot over op zijn/haar erfgenamen. Gaat het om één van volgende personen, dan kunnen de medevennoten in principe niet voorkomen dat de erfgenaam vennoot wordt: een persoon die reeds vennoot is, de echtgeno(o)t(e) van de overledene, een bloedverwant in rechte lijn, of een persoon die door de statuten toegelaten is. Behoort de erfgenaam niet tot één van deze categorieën, dan moeten de medevennoten hun toestemming geven.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant