Wat als de zaakvoerder van een éénpersoons-bvba (ebvba) overlijdt?

Wanneer de enige vennoot en zaakvoerder van een eenpersoons-bvba overlijdt, heeft dit niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. De ebvba blijft verder bestaan. De aandelen van de zaakvoerder gaan over op zijn/haar door de wet en/of in het testament aangeduide erfgenamen. In vele gevallen zal de ebvba in handen komen van de langstlevende echtgenoot of van de kinderen van de zaakvoerder. De zaakvoerder kan evenwel bepalen in de statuten dat hij bij zijn overlijden automatisch door een andere persoon (niet-erfgenaam) vervangen wordt.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant