Wat als de vermelde prijs op mijn webshop fout is?

Een overeenkomst zal tot stand komen door het samentreffen van een aanbod en een aanvaarding. De prijs die je op jouw website vermeldt is het aanbod en zal in principe bindend zijn bij aanvaarding door de consument. Hierop is evenwel één belangrijke uitzondering. Indien het overduidelijk gaat om een vergissing en de koper er redelijkerwijs van kan uitgaan dat de prijs niet klopt, dan ben je niet gebonden door die prijs. Het valt toch aan te raden dat je een clausule opneemt in je algemene voorwaarden, waarin je duidelijk maakt dat de op de website vermelde prijzen kunnen worden aangepast in het geval er een manifeste vergissing is in de prijsopgave. Zo kan je latere discussies vermijden.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant