Wanneer wordt een vennootschap ontbonden?

De ontbinding en vereffening van de vennootschap kan vrijwillig gebeuren, maar ook gerechtelijk. Wanneer de vennoten zelf beslissen om de vennootschap te ontbinden, spreekt men van een vrijwillige ontbinding. Het is de algemene vergadering die, op voorstel van het bestuursorgaan, beslist over een eventuele ontbinding. Wanneer de ontbinding gebeurt bij vonnis van de rechtbank, gaat het om een gerechtelijke ontbinding. De rechter kan beslissen om een vennootschap te ontbinden op verzoek van een belanghebbende (bijvoorbeeld een aandeelhouder), of op verzoek van het Openbaar Ministerie.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant