Wanneer val ik onder het statuut van de meewerkende echtgenoot?

Wie gehuwd is of contractueel (niet: feitelijk) samenwoont met een zelfstandige wordt beschouwd als ‘meewerkende echtgenoot’ als: deze persoon zijn partner daadwerkelijk bijstaat in de eenmanszaak (niet: vennootschap) diens netto belastbaar inkomen uit een eigen zelfstandige beroepsactiviteit niet hoger ligt dan 3.000 euro per jaar en deze geen persoonlijk inkomen heeft uit een andere activiteit of geen vervangingsinkomen heeft dat recht geeft op een volwaardige dekking in de sociale zekerheid. De meewerkende echtgenoot moet zich aansluiten bij een sociaal zekerheidsfonds en sociale bijdragen betalen. De helpende partner die niet aan bovengenoemde voorwaarden voldoet, zal – naargelang het geval – beschouwd worden als zelfstandige in hoofd- of bijberoep, dan wel als toevallige helper.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant