Wanneer kan ik een werknemer met een contract van bepaalde duur ontslaan wegens langdurige ziekte?

De werkgever mag een contract voor bepaalde duur (of voor een duidelijk omschreven werk) van ten minste drie maanden op elk ogenblik beëindigen als de werknemer langdurig ziek (6 maanden of meer) is. De werkgever dient hiervoor wel een verbrekingsvergoeding te betalen. Gaat het om een werknemer die voor minder dan drie maanden onder contract staat, dan mag de werkgever de arbeidsovereenkomst zonder opzeg of vergoeding beëindigen als de werknemer meer dan 7 dagen afwezig is door een ziekte of ongeval. De werkgever mag dit evenwel slechts doen na de eerste helft van de overeenkomst (als de periode waarin een opzeg betekend kan worden verstreken is). Doet hij dit niet, dan zal hij een opzegtermijn in acht moeten nemen of een verbrekingsvergoeding moeten betalen.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant