Wanneer is iemand een helper?

Een zelfstandige mag zijn partner en familieleden inschakelen om te komen helpen in zijn zaak. Zij zijn niet gebonden door een arbeidsovereenkomst en worden dus niet als werknemers beschouwd. Zij vallen – naargelang het geval – onder één van volgende statuten: zelfstandige helper, toevallige helper of meewerkende echtgenoot/echtgenote. Ook vrienden en kennissen van de zelfstandige kunnen bijspringen in de zaak en in principe onder het statuut van helper vallen. Maar pas op: voor personen die geen familieband hebben met de zelfstandige zal de sociale inspectie het statuut als helper vrijwel nooit aanvaarden. 

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant