Voor wie geldt de GDPR?

Materieel is de GDPR van toepassing wanneer persoonsgegevens worden verwerkt. De verwerking moet geheel of gedeeltelijk automatisch gebeuren of het moet gaan om de verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of bestemd zijn om daar in te worden opgenomen.Territoriaal is de GDPR van toepassing van zodra je als onderneming gevestigd bent in de Europese Unie. De GDPR is daarentegen ook van toepassing wanneer je als onderneming gevestigd bent buiten de Europese Unie maar goederen en/of diensten levert aan burgers in de EU of wanneer je persoonlijke gegevens verzamelt en/of gedrag monitort van burgers in de EU.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant