Om welke redenen mag een werkgever een sollicitant weigeren?

De werkgever dient in principe alle sollicitanten gelijk te behandelen en te beoordelen. Het is de werkgever verboden een sollicitant ongunstiger te behandelen omwille van diens leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een handicap, een fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst. Toch is een verschil in behandeling gerechtvaardigd wanneer het gaat om een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste (zo mag een katholieke school bijvoorbeeld een atheïstische leerkracht weigeren of mag een taxibedrijf een chauffeur met epilepsie afwijzen). Gedurende de selectieprocedure mag dus wel naar relevante functievereisten getoetst worden. Ook is een voorkeursbehandeling toegestaan indien daarmee een bepaalde ongelijkheid opgeheven kan worden (bijvoorbeeld positieve discriminatie ten voordele van een kansarme groep). Bij niet-naleving van de anti-discriminatieregels, kan een schadevergoeding geëist worden.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant