Mogen de bestuurders van een vzw hun functie bezoldigd uitoefenen?

In geen geval mag een vzw dividenden uitkeren aan haar bestuurders. De bestuurder van een vzw mag wel een vergoeding krijgen. Gaat het louter en alleen om onkostenvergoedingen, dan worden deze niet als beroepsinkomsten beschouwd. Deze vergoedingen zijn vrij van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Wordt de bestuurder vergoed voor zijn aanwezigheid op bestuursvergaderingen dan is er sprake van zitpenningen of presentiegelden. In de meeste gevallen zullen deze vergoedingen niet langer als vrijwilligersvergoedingen worden aanzien. De bestuurder zal in dergelijk geval wel belastingen en sociale zekerheidsbijdragen op de vergoeding moeten betalen.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant