Moet ik verplicht een disclaimer op mijn webshop hebben?

Vele webshops en andere sites hebben een disclaimer. Dit is een eenzijdige vrijwaringsclausule, oftewel een verklaring waarin ze verduidelijken waarvoor ze niet aansprakelijk kunnen gesteld worden. Je bent als ondernemer niet wettelijk verplicht om een disclaimer te zetten op jouw website. Sterker nog, het is niet mogelijk om via een eenvoudige mededeling in een disclaimer jouw aansprakelijkheid te gaan inperken ten opzichte van de bezoeker van jouw website, de koper van jouw product of de gebruiker van jouw dienst. Daarvoor heb je immers een overeenkomst nodig (en geen eenzijdige verklaring). Op zich heeft een disclaimer dus weinig tot geen juridische waarde. Toch kan zo'n verklaring nuttig zijn om de bezoeker te informeren of af te schrikken. 

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant