Moet ik mijn webshop verzekeren?

Wettelijk gezien ben je niet verplicht om je te verzekeren, behalve als je personeel tewerkstelt moet je verplicht de verzekering “Arbeidsongevallen op de weg van of naar het werk” aangaan. Toch kan het interessant zijn om je te verzekeren tegen specifieke activiteiten. Hiervoor ga je best even na welke risico’s je zou kunnen lopen met jouw webshop. Zo kan in jouw geval ofwel een brandpolis, ofwel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ofwel een data protection verzekering van pas komen.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant