Moet ik algemene voorwaarden zetten op mijn factuur?

De ondernemer die producten of diensten aanbiedt aan consumenten (B2C) moet zijn algemene voorwaarden reeds voorleggen aan de consument vóór het sluiten van een overeenkomst. Om die reden is het aangewezen dat de ondernemer zijn algemene voorwaarden toevoegt aan een offerte of bestelbon of verwijst naar de algemene voorwaarden op zijn website. Daarnaast kan het nuttig zijn om dezelfde algemene voorwaarden nogmaals op te nemen op de achterzijde van de factuur of op de factuur uitdrukkelijk te verwijzen naar de algemene voorwaarden op jouw website. Zo ben je zeker dat je aan jouw wettelijke informatieplicht hebt voldaan. Let op: de algemene voorwaarden enkel en alleen toevoegen aan de factuur, zonder deze eerst te vermelden op de offerte of bestelbon volstaat niet. De consument was in dat geval immers niet op de hoogte van de algemene voorwaarden vóór het sluiten van de overeenkomst. In B2B-relaties volstaat het om de algemene voorwaarden aan de factuur toe te voegen. Een loutere verwijzing naar de website is dan weer niet voldoende.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant