Moet een vzw facturen opstellen?

De vzw die volledig vrijgesteld is van de btw-plicht hoeft in principe geen facturen op te stellen. Toch valt het in ieder geval aan te raden een factuur op te stellen. Een factuur geeft de vzw immers het bewijs dat bepaalde inkomsten ontvangen zijn. Dit is belangrijk met het oog op de bewijsvoering in het geval van een fiscale controle. De btw-plichtige vzw moet bij het leveren van goederen en diensten telkens een factuur uitreiken, tenzij wanneer die levering vrijgesteld is én de btw-plichtige vzw voor die levering geen recht op aftrek heeft. Ook hier geldt het principe dat een factuur opstellen – naargelang het geval met of zonder btw – telkens aangewezen is.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant