Moet een arbeidsovereenkomst schriftelijk of mag het ook mondeling?

Een arbeidsovereenkomst kan in principe zowel mondeling als schriftelijk worden afgesloten. Toch valt het ten stelligste aan te raden steeds een schriftelijke overeenkomst af te sluiten. Een geschreven overeenkomst vormt immers het bewijs van het bestaan van de arbeidsovereenkomst en de daarin vastgelegde afspraken. In een schriftelijke arbeidsovereenkomst kunnen partijen de overeengekomen arbeidsvoorwaarden (loon, extralegale voordelen, uurroosters, etc.) zwart op wit vastleggen. Bovendien eist de wet van een aantal arbeidsovereenkomsten dat ze altijd schriftelijk worden opgesteld.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant