Kan mijn vennootschap failliet gaan?

In principe kunnen enkel vennootschappen met commerciële doelstellingen failliet verklaard worden. Vennootschappen die geen daden van koophandel beogen (maar bijvoorbeeld de uitoefening van een vrij beroep, zoals arts of advocaat) kunnen niet failliet verklaard worden. Een vennootschap kan failliet gaan wanneer het duidelijk is dat deze haar schuldeisers niet meer kan betalen. Enkele onbetaalde schulden volstaan niet om failliet verklaard te worden. Er moet sprake zijn van een een gebrek aan liquiditeit dat van blijvende aard is. Een vennootschap die slechts tijdelijk haar schulden niet kan betalen, kan geen faillissement aanvragen. Een gerechtelijke reorganisatie aanvragen is wel een optie. Het is de rechter die vrij beslist of de vennootschap voldoet aan de voorwaarden voor een faillissement.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant