Kan ik opnieuw starten na een faillissement?

De gefailleerde kan na de sluiting van het faillissement in principe steeds een nieuwe onderneming starten. Het is geen vereiste dat de gefailleerde verschoonbaar werd verklaard. Wie geen verschoonbaarheid geniet en een nieuwe zaak start, zal met de opbrengsten wel de nog openstaande schulden bij zijn oude schuldeisers moeten afbetalen. Is de rechter van oordeel dat de gefailleerde een kennelijk zware fout beging, dan kan de gefailleerde een beroepsverbod opgelegd krijgen. De zelfstandige handelaar kan een algemeen verbod krijgen om een nieuwe handelsactiviteit te starten. Verder kan de gefailleerde het verbod krijgen om persoonlijk, of via een tussenpersoon, de functie van bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap op zich nemen. De rechtbank van koophandel kan een beroepsverbod tot 10 jaar uitspreken. Er is geen minimumtermijn.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant