Kan een werknemer van een vzw tevens bestuurder zijn?

Een werknemer in een vzw kan tevens bestuurder zijn van dezelfde vzw indien twee voorwaarden cumulatief vervuld zijn: de taken van de werknemer moeten inhoudelijk volledig losstaan van zijn rol als bestuurder, en de werknemer moet in ondergeschikt verband werken. Aangezien het de raad van bestuur die als werkgever optreedt, zal het evenwel niet evident zijn om aan te tonen dat een dergelijke band van ondergeschiktheid voorhanden is. Om die reden is het niet aan te raden dat een werknemer van de vzw een bestuursmandaat opneemt in dezelfde vereniging. In het andere geval is het aangewezen de werknemer-bestuurder niet te laten deelnemen aan stemmingen die personeelsaangelegenheden betreffen.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant