Kan beslag gelegd worden op mijn loon?

Indien de gefailleerde aan het werk gaat in de periode tussen het vonnis van faillissementsverklaring en het sluitingsvonnis, dan kan de curator beslag laten leggen op een beperkt gedeelte van het loon. Is de gefailleerde gehuwd, dan kan ook het loon van diens echtgenoot/echtgenote hetzelfde lot ondergaan.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant