In hoeverre is een werkgever aansprakelijk voor een fout van zijn werknemer?

De werkgever kan niet strafrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor de strafmisdrijven (bijvoorbeeld een snelheidsovertreding) gepleegd door de werknemer in de uitvoering van zijn functie. De werkgever kan echter wel burgerrechtelijk aansprakelijk gesteld worden voor de betaling van de boete. De werkgever heeft in dergelijk geval wel het recht om te eisen dat de werknemer de boete aan hem terugbetaalt. De werkgever kan in geen geval opdraaien voor boetes die het gevolg zijn van overtredingen die de werknemer begaat buiten de werkuren.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant