Is een ondernemingsraad verplicht?

Alle ondernemingen die gewoonlijk gemiddeld ten minste 100 werknemers tewerkstellen dienen verplicht een ondernemingsraad te installeren. Hetzelfde geldt voor alle ondernemingen die bij de vorige verkiezingen een raad oprichtten (of hadden moeten oprichten), ook al is het personeelsbestand intussen gedaald onder de 100 werknemers (maar niet lager ligt dan gemiddeld 50 werknemers). Enkel de onderneming die gewoonlijk gemiddeld minstens 100 werknemers tewerkstelt, moet sociale verkiezingen organiseren voor de leden van de ondernemingsraad. In de onderneming die minder dan 100 werknemers heeft wordt dit mandaat uitgeoefend door de werknemersafgevaardigden in het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant