In welke volgorde worden de schuldeisers betaald bij een faillissement?

Volgende schulden worden als eerste betaald: de eigenlijke procedurekosten, het ereloon van de curator en alle kosten en uitgaven die de curator maakte voor het beheer van de failliete boedel (bijvoorbeeld de lonen van de personeelsleden die in dienst bleven om de lopende zaken af te ronden). Daarna volgen de schuldeisers met een bijzonder voorrecht (zoals bijvoorbeeld de onbetaalde verhuurder en verkoper). Vervolgens worden de eventuele hypothecaire schuldeisers (de bank bijvoorbeeld) betaald met de opbrengst van het onroerend goed waarop de hypotheek rustte. Wat daarna overblijft, wordt aangewend om de schuldeisers met een algemeen voorrecht (waaronder de fiscus, de RSZ en de ex-werknemers) uit te betalen. Wat dan nog overblijft, wordt verdeeld onder de gewone of chirografaire schuldeisers. Zijn zij geheel voldaan, dan gaat het restant naar de eventuele achtergestelde schuldeisers. Is er zelfs nu nog geld over, dan wordt dit uitgekeerd aan de aandeelhouder(s) (in geval van een bvba, nv of cvba) of aan de gefailleerde zelf (in geval van een eenmanszaak).

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant