Hoeveel uren mag een werknemer wekelijks maximaal werken?

In principe mag een werknemer in België wekelijks niet meer dan 38 uren werken. In bepaalde bedrijfssectoren kan dit wekelijkse maximum lager liggen. Om te weten of dit voor jouw sector het geval is, bekijk je best even de cao die door jouw paritair comité gesloten is. Toch kan een werknemer wekelijks 39 of 40 uren werken voor zover de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur van 38 uren gerespecteerd wordt over een bepaalde referteperiode, die kan gaan van een kwartaal tot een jaar. De werkgever moet dit dan compenseren door (respectievelijk 6 en 12) inhaalrustdagen toe te kennen aan de werknemer. Een werknemer mag bovendien in principe – bovenop de wekelijkse grens – 65 uren overwerken. Zodra deze grens bereikt is, mag de werknemer geen bijkomende overuren presteren zonder eerst inhaalrust op te nemen. Deze grens kan in specifieke gevallen verhoogd worden tot maar liefst 143 uren (en zelfs meer via een sector-cao). Let op: naast de weekgrens moet ook steeds rekening gehouden worden met de daggrens.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant