Hoeveel sociale bijdragen moet ik betalen?

Hoeveel sociale bijdragen je moet betalen, zal afhangen van wat je de voorbije jaren hebt verdiend. Hoe hoger jouw jaarlijkse netto belastbaar beroepsinkomen, hoe meer sociale bijdragen je zal moeten betalen. Het is bijgevolg vanzelfsprekend dat een zelfstandige in bijberoep minder sociale bijdragen moet betalen dan een zelfstandige in hoofdberoep. Het bijdragepercentage bedraagt voor de overgrote meerderheid van de zelfstandigen 21% per jaar, zolang het inkomen lager is dan 57.415,68 EUR. Op de inkomstenschijf van 57.415,68 EUR tot 84.612,53 EUR is een bijdrage van 14,16% verschuldigd. Op het inkomen boven 84.612,53 EUR is geen sociale bijdrage verschuldigd. Ben je een starter, dan betaal je gedurende het eerste volledige bijdragejaar voorlopige sociale bijdragen, aan een lager percentage (20,5%). 

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant