Hoeveel kost een werknemer voor een werkgever?

Als werkgever betaal je uiteraard het brutoloon van je werknemers. Hieronder verstaat men het nettoloon, de RSZ-bijdrage van de werknemer en de bedrijfsvoorheffing (een voorschot op de inkomstenbelastingen van de werknemer). Bovenop het brutoloon betaalt de werkgever patronale RSZ-bijdragen. De totale loonkost voor de werkgever ligt dus hoger dan het brutoloon van de werknemer.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant