Hoe verloopt de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord?

Werkgever en werknemer kunnen op elk ogenblik de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord stopzetten. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord kan in principe mondeling gebeuren. Om bewijsmoeilijkheden te vermijden is het evenwel aangeraden dit akkoord schriftelijk vast te leggen. In principe leidt het akkoord tot de onmiddellijke beëindiging van de bestaande arbeidsovereenkomst zonder enige vergoeding. Partijen kunnen echter onderling de voorwaarden van de beëindiging bepalen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld een opzegtermijn en een beëindigingsvergoeding voorzien.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant