Hoe richt ik een vzw op?

Om een vzw te kunnen oprichten heb je minimum drie oprichters nodig. Verder vereist de oprichting van een vzw een geschrift. Het opstellen van een onderhandse oprichtingsakte volstaat. De tussenkomst van een notaris is dus niet vereist. De oprichtingsakte moet samen met de statuten worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel zodat deze gepubliceerd kunnen worden in het Belgisch Staatsblad.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant