Hoe lang moet ik een factuur bewaren?

De fiscus verplicht handelaren, ook online-handelaren, om de facturen alsook de loonfiches, attesten en bankdocumenten 7 jaar lang te bewaren op straffe van administratieve sancties van de fiscus. De termijn begint te lopen vanaf 1 januari van het jaar volgend op het jaar van sluiting van de facturen. Verder is het aangewezen facturen als bewijsstuk bij te houden. Zo kan men als consument zich enkel beroepen op het herroepingsrecht indien men een factuur of een betalingsbewijs kan bewijzen.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant